Haugalandsløftet

10 kommuner på Haugalandet samarbeider om «Haugalandsløftet». Prosjektet er et forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt rettet mot skole, barnehage og PPT. Les mer HER
Prosjektperioden varer frem til sommeren 2017.

Vi deltar på en rekke samlinger og kurs gjennom «Haugalandsløftet», og vi har valgt tilknytning gjennom gode relasjoner som vårt satsingsområde i prosjektet.

Personvern