Lek og læring

Leken har en sentral plass i vår barnehage. Personalet skal gi rikelig rom for den frie leken, og samtidig legge tilrette for voksenstyrt lek. Lek er lystbetont for barna. Barna skal ha rom for å velge selv hva de ønsker å leke, og hvem de ønsker å leke med. Samtidig er det viktig at alle har lekekamerater. De voksnes rolle i barnas lek, er blant annet å hjelpe barn som står utenfor leken. Voksne som er med og deltar i barnas lek, er berikende for barna. Vi blir veldig godt kjent med barna når vi er sammen med dem i leken, og vi kan hjelpe dem å mestre utfordringer eller å løse eventuelle konflikter. Barn lærer og utvikler både ferdigheter og kompetanse gjennom lek. Leken får ny næring i alt barna opplever, derfor må vi sørge for at barna får varierte og allsidige opplevelser i barnehagen.

  • Barnet skal kunne mestre å leke med ulike lekepartnere.
  • Barnet skal kunne ta initiativ til lek på en positiv måte.
  • Rolleleken skal blomstre i barnehagen vår.
  • De voksne skal sørge for rikelig tid og rom for den frie leken.
  • Personalet forstår lekens karakter, og har kunnskap om lek som fenomen.
  • De voksne deltar aktivt i barnets lek.
  • Personalet har kjennskap til lekegrupper som metode for å gi leken ny næring.

 

Personvern og cookies