Barnegrupper

Vi har ca 90 plasser i alderen 0-6 år. Barnegruppene våre heter Himmelblå, Måneskinn, Solstrålene, Stjernedryss og Virvelvind.

Leke- og oppholdsarealet i barnehagen er fordelt på to plan. All innredning har barnas perspektiv som utgangspunkt, hvor rammeplan for barnehager har vært sentral i planleggingen. Inventaret har et lekent uttrykk som inviterer barna inn, og det er tydelig hvilke aktiviteter som er tenkt i de ulike rom.

De yngste holder til oppe og de eldste er nede. Vår barnehage er ikke inndelt i avdelinger, men hver barnegruppe har sitt naturlige tilholdssted. Vi har to innganger med tilhørende garderober til barna.

Barna tilhører sin barnegruppe, med sine faste voksne. Vi har valgt denne organiseringen fordi det gav oss muligheten til å utforme et spennende bygg med mange ulike rom for lek og utfoldelse for barna. Det gir oss også en fleksibilitet ved endringer i barnegruppene.

Når et barn starter i barnehagen har primærkontakten et spesielt ansvar for å gjøre oppstarten i barnehagen så god som mulig.

 

 

 

Personvern og cookies