Diverse info

Språkplan i Sveio kommune

Sveio kommune har vært «Språkkommune» siden 2016. Dette har gjort det mulig å øke satsingen på språk, lesing og skriving i skole og barnehage.

«Språk-, lese og skriveplan for Sveio» finner du HER

Redusert betaling i barnehage og gratis kjernetid

Søknadsfrist er 1. juni for barn som får barnehageplass i hovudopptaket. Ny søknad må sendast kvart nye barnehageår. Elles er det løpande søknadsfrist. Betalingsreduksjonen vil då gjelda frå den første dagen i den påfølgjande månaden til registrert søknadsdato.

Om ordninga:

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushald med låg inntekt. Ordningane er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehagar.

  1. Ingen hushald skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. I 2017 gjeld det for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn kr. 500 500 per år. Dette gjeld både for kommunale og private barnehagar.
  2. I tillegg har alle 3-, 4- og 5-åringar (og barn med utsett skulestart) som bur i hushald med låg inntekt, rett på 20 timer gratis opphaldstid i barnehage per veke. Inntektsgrensa er satt til 417 000 kr.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er å finne på kommunen sin heimeside. Link her.

Personvern og cookies