SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Vi samler alle Skolespirene i en barnegruppe fra og med 2017. Dette året er vi 23 barn og 4 voksne. På Skolespira jobber Anette, Venke Synnøve, Monika og Silje.

Vi starter dagen vår oppe på Solstrålene, og går ned i forskerlabb, lekerom og mediatek etter frokost. På Skolespira holder vi på med prosjekter som går over lengre tid. Vi gjør spennende eksperimenter, går på lengre turer m.m.

 

Personvern og cookies